KONTAKTNÉ ÚDAJE
Pobočka Trenčín
Hurbanova 39
911 01 Trenčín, Slovensko
Pobočka Piešťany
Valova 30
921 01 Piešťany, Slovensko
Telefón/Fax:
+421 (0) 32 743 42 41
Mobil:
+421 (0) 903 473 395
Email:
info@kresse.sk
Fakturačné údaje
IČO: 33177333
IČ DPH: SK1031604288
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK7209000000000041722966
Swift kód: GIBASKBX
KONTAKTNÝ FORMULÁR