AKO TO FUNGUJE

Pri úradnom preklade je nutné vedieť, či má byť preklad pevne spojený s originálom, s overenou kópiou alebo s kópiou bez overenia. V prípade pochybností nás kontaktujte a spoločne to vyriešime. Nižšie nájdete možné spôsoby doručenia dokumentu na preklad.

 • Osobne alebo poštou

  Hurbanova 39, 911 01 Trenčín, Slovensko
  V prípade, ak potrebujete preklad, ktorý bude pevne spojený s originálom je môžnosť doručiť  ho osobne, prípadne poštou.

 • E-mailom

  Ak Vám stačí spojiť preklad s neoverenou kópiou, alebo keď originál, či overenú kópiu chcete doniesť po  vyhotovení prekladu na zošívanie.

 • Kontaktný formulár

  V prípade, že máte záujem o preklad kratšieho rozsahu, môžete použiť kontaktný formulár, kde vyplníte vaše kontaktné údaje  a  nahráte dokument na preklad.

 • Potrebné kontaktné údaje

  Pri zasielaní dokumentu na preklad poštou, či prostredníctvom emailu, je potrebné poslať aj nasledovné kontaktné údaje: meno, priezvisko,  adresu zadávateľa a telefónne číslo.

 • Termíny prekladu

  Preklad s rozsahom maximálne do 10 normostrán bude  pripravený do 48 hodín. Expresné vybavenie prekladu je za príplatok.

 • Spôsob odovzdania

  Osobne na uvedených adresách. Neúradný preklad je možný aj e-mailom. Doporučenou poštou na dobierku s príplatkom 3 € na Slovensku alebo 5 € v rámci Európskej únie.

TYPY PREKLADOV
Úradné prekladyOdborné preklady

Pre fyzické osoby

 • Rodný list, sobášny list
 • Výpis z registra trestov
 • Doklady k vozidlám: technický preukaz, osvedčenie o evidencii
 • Vysvedčenie, osvedčenie, výučný list, diplom
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 • Osvedčenie opatrovateľa / opatrovateľky / opatrovateľstva
Všetky úradné preklady pre fyzické osoby

Pre právnické osoby

 • Všetky druhy zmlúv – zmluva o dielo, kúpna zmluva, nájomná zmluva
 • Zakladacia listina, stanovy, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Notárska zápisnica
 • Súdne rozhodnutie, potvrdenie – žaloba, odvolanie, konkurz, platobný rozkaz
 • Výpis z obchodného registra
 • Živnostenský list, výpis zo živnostenského registra
Všetky úradné preklady pre právnické osoby

 • Web stránky
 • Návody
 • Knihy
 • Scriptá
 • Odborné články
 • Učebnice

CENA PREKLADOV

20 € / normostrana

Cena platí pri preklade jednej normostrany.
Jedna normostrana je 1800 znakov vrátane medzier.

Kontakt

15 € / normostrana

Cena platí pre dve a viac normostrán.
Jedna normostrana je 1800 znakov vrátane medzier.

Kontakt

Nenašli ste to, čo ste hľadali? Odpovede na najčastejšie otázky nájdete tu.